Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r. z późn. zmianami).
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).
  3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dziennik Ustaw  nr 16 poz.92 z dnia 1 lutego 2007 r.).

Metadane

Data publikacji : 19.03.2021
Data modyfikacji : 26.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Szymańska

Opcje strony

do góry