Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności  Spółki jest:

 • 35.30.Z. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 35.11.Z  Wytwarzanie energii elektrycznej,
 • 35.12.Z  Przesyłanie energii elektrycznej,
 • 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • 37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • 42.21.Z. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.22.Z. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • 43.22.Z. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 • 49.41.Z. Transport drogowy towarów,
 • 68.20.Z. Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • 77.12.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urzadzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Metadane

Data publikacji : 19.03.2021
Data modyfikacji : 08.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Szymańska

Opcje strony

do góry